Preface

Zhores Alferov, Sergey Deev, Alexander Aseev, Sergey Bagaev, Alexander Gintsburg, Anatoly Grigoryev, Michael Kovalchuk, Valery Lunin, Valentin Parmon, Rem Petrov, Konstantin Skryabin, Vsevolod Tkachuk, Vladimir Fortov, Alexey Khokhlov, Valery Bukhtiyarov, Anatoly Dvurechensky, Vladimir Kvardakov, Edward Son, Andrey Gudkov, Robert NemanichKandlikar Satish, Xiang Zhang, Andrei Zvyagin, Sergey Kalyuzhny, Konstantin Kazaryan, Simeon Zhavoronkov

Research output: Contribution to journalEditorialpeer-review

Original languageEnglish (US)
Article number011001
JournalJournal of Physics: Conference Series
Volume291
Issue number1
DOIs
StatePublished - 2011

ASJC Scopus subject areas

  • Physics and Astronomy(all)

Cite this