Preface

Dacheng Tao, Zhu Li, Jun Li, Aggelos Katsaggelos, Wei Bian, Yixin Chen, Jianping Fan, Yiqun Hu, Ebroul Izquierdo, Shuiwang Ji, Xiaoyi Jiang, James Kwok, Qi Li, Jun Liu, MacRo Loog, Haiping Lu, Yijuan Lucy Lu, Stephen J. Maybank, Danilo Pau, Yong Man RoCaifeng Shan, Ling Shao, Fabrizio Smeraldi, Yangqiu Song, Fei Wang, Yong Xu, Linjun Yang, Jieping Ye, Jun Yu, Dell Zhang, Jianguo Zhang, Xu Zhao, Kaizhu Huang, Yiming Ying, Chunxiao Zhou

Research output: Contribution to journalEditorialpeer-review

Original languageEnglish (US)
Article number6137549
Pages (from-to)xliii-xliv
JournalProceedings - IEEE International Conference on Data Mining, ICDM
DOIs
StatePublished - 2011
Event11th IEEE International Conference on Data Mining Workshops, ICDMW 2011 - Vancouver, BC, Canada
Duration: Dec 11 2011Dec 11 2011

ASJC Scopus subject areas

  • Engineering(all)

Cite this